Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Europasamarbete på schemat

Lunds universitet är ett av 23 medlemsuniversitet i LERU, League of European Research Universities. LERUs huvudsakliga syfte är policyarbete och lobbyarbete mot i första hand EU-kommissionen och dess underorgan i frågor som rör forskning och högre utbildning. LERU för fram policys, ställningstaganden och rekommendationer exempelvis rörande forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur och karriärvägar i akademin. Jag uppskattar också mycket det utbyte som vi medlemsuniversitet har av varandras arbetssätt och goda exempel. Det är både inspirerande och lärorikt att ta del av hur andra, likartade universitet, arbetar – t.ex kring jämställdhet och likabehandling. Vi brottas med samma frågor.
Det högst beslutande organet är ”Rectors’ Assembly” och nyligen var jag i Barcelona för att delta i ett sådant möte. Javier Solana, själv professor men även politiker och tidigare generalsekreterare för EU-rådet, höll ett mycket inspirerande tal under middagen. ”Här samlas ni rektorer för Europas främsta universitet och framtiden är beroende av er – ta vara på den möjligheten”. Det ska vi absolut göra och ett sätt är att göra LERU mer känt här hemma.
I LERU finns runt 30 arbetsgrupper inom olika områden med representanter från universiteten. I förra veckan hölls ett stormöte här på Lunds universitet med alla våra representanter. Det är ett fantastiskt arbete som görs i dessa grupper. Här skrivs och förankras publikationerna (papers) och det är i dessa grupper universiteten har möjlighet att tillföra sina kunskaper, göra skillnad i LERU-verksamheterna och dra nytta av LERU-medlemskapet. Lunds universitet finns representerade i alla grupper.
LERU-publikationerna utgör det viktigaste underlaget för LERU:s lobbyarbete. De godkänns för publicering av rektorerna under Rectors’ Assembly.

Idag har Lund varit värd åt ett LERU-seminarium som handlar om möjligheter med mångfald. Seminariet tog utgångspunkt i LERU-publikationen ”Equality, diversity and inclusion at universities: the power of systematic approach” och en av huvudförfattarna, professor Simone Buitendijk från Imperial College i London, var huvudtalare. Det var första gången som ett LERU-organiserat seminarium hållits i en regional kontext – något som jag tror är utmärkt för att tydliggöra vilka möjligheter vi har att arbeta tillsammans, driva frågor framåt och påverka. EU-samarbeten kan annars lätt kännas långt borta.
EU arbetar också för att komma närmare sina medborgare. På torsdag blir det en öppen diskussion kring ett antal, för EU, viktiga frågor: ett grönt Europa, Brexit, säkerhet och direktdemokrati. Evenemanget heter ”From the EU to You – a Talk Show” och bland annat EU-parlamentarikerna Alice Bah Kuhnke och Fredrick Federley samtalar under kvällen med statsvetare Annika Strömvik och Annika Wäppling Korzinek från EU-kommissionens representation.
Torbjörn

02 december, 2019

Inlägget postades i

Allmänt