Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

EU ska fortsätta fokusera på vår tids stora utmaningar

För snart tio år sedan, 2009, var Sverige ordförandeland i EU och en stor EU-konferens hölls här i Lund. Den mynnade ut i Lund-deklarationen 2009, The Lund Declaration,
som blev en viktig milstolpe för forskning i Europa då man enades om att ”Europe must focus on the grand challenges of our time”, Europa måste fokusera på vår tids stora utmaningar.

På måndag besöker den svenska EU-representationen Lunds universitet och det blir öppna seminarier och debatter. Dagen kommer bland annat att handla om EU:s utmaningar och framtid.

Jag skulle vilja säga att EU, i dessa oroliga tider då demokratin står inför allvarliga utmaningar och polarisering verkar öka, aldrig har spelat en viktigare roll än nu. Det är bara genom samarbete vi kan ta oss an de stora globala utmaningarna och hitta tillräcklig styrka för att stå upp för de grundläggande värderingarna som vi värnar men som inte är självklara principer i hela världen: jämlikhet och demokrati.

EU har sina problem och har varit en byråkratisk mardröm, men styrkorna är större. Vi har exemplet Kina med sin uppifrån och ner-styrning och USA som går mot att reducera staten och däremellan finns EU med sina bråkiga medlemsländer men med den gemensamma ambitionen att lyfta helheten oavsett om det gäller forskning och innovation eller utbildning för alla eller hälso-och sjukvård. För att inte tala om hållbarhet. Med ett demokratiskt valt styre har vi en framkomlig väg för att ta stegen mot framtiden.

EU är dessutom en institution som i mångt och mycket lyfter vetenskapen och alltid har värderat kunskap högt. Ett exempel är ramprogrammen som är ett gemensamhetsprojekt för att lyfta excellens. Tillsammans kan vi skydda och stå upp för akademisk frihet och Humboldtidealen som frodats i Europa under lång tid.

Ett stort orosmoln i detta är naturligtvis Brexit, där EU riskerar att förlora några av de absolut bästa akademiska institutionerna och den anglosaxiska akademiska traditionen. De anglosaxiska universiteten är ledande på forskning och utbildning men har också en oerhört god förmåga att påverka och samverka med det omgivande samhället. Vi behöver se till att Europa och Sverige fortsätter knyta band till dessa institutioner både genom studentutbyten och forskningssamverkan. Forskning och utbildning är gränsöverskridande, precis som EU:s tankar.

Torbjörn

16 mars, 2018

Inlägget postades i

Allmänt