Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Ett par intressanta besked inför terminsstart

Inför terminsstart har det kommit ett par besked från regeringen som rör studenterna. Det ena handlar om bostadsbyggande – som är en ytterst viktig fråga för alla universitet som ligger i städer där det råder bostadsbrist. Regeringen har nyligen presenterat att Akademiska hus planerar 28 000 bostäder fram till år 2026. Ett utmärkt besked och även de mer regionala/lokala initiativ som görs här är välkomna. Lunds universitet har varit pådrivande i bostadsfrågan, långt innan jag själv blev rektor, och det arbetet börjar nu ge resultat.

Det byggs som aldrig förr i Lund och det är många aktörer som både bygger nytt och förtätar. I Lund planeras runt 2000 studentbostäder de kommande åren och det är viktigt att vi fortsätter hålla fokus på den här frågan. Vi vet att det är grundläggande för studieresultat och välbefinnande att först och främst kunna hitta en bostad. Det är också viktigt för breddat deltagande att det finns hyresrätter att tillgå för dem som inte har möjlighet att köpa en bostadsrätt. Jag vill uppmuntra alla som har en lägenhet eller ett rum att hyra ut att kontakta Bopoolen, där hyresvärdar kan hitta hyresgäster och tvärtom. Sveriges förenade studentkårer, SFS, rödlistar återigen såväl Lund som Malmö i sin senaste årliga bostadsrapport, medan situationen är bättre i Helsingborg. Jag hoppas att Lund och Malmö kan försvinna från denna rödlistning och ser att möjligheterna är goda på några års sikt.

Det andra beskedet handlar om det förslag som ligger i kommande budgetproposition om att studenterna får en höjning av studiebidragen med 300 kronor i månaden. Höjningen är välkommen och det var länge sedan studenterna fick sin bidragsdel höjd. Jag tror att såväl bostadsfrågan som en höjning av studiemedel är några initiativ som också kan bidra till breddat deltagande – något som debatterats livligt, inte minst i sommar, – med anledning regeringen skickat ut förslaget ”Brett deltagande i högskoleutbildningen” och som nu sektorn ska svara på.

Torbjörn

 

28 augusti, 2017

Inlägget postades i

Allmänt