Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Etiskt råd inrättas vid LU – ska lyfta etikfrågorna brett

Den 21 september sammanträder det nybildade etikrådet vid Lunds universitet för första gången (mer info om detta kommer framöver). Det har som uppgift att lyfta etikfrågor inom forskning men även inom utbildning, arbetsmiljö och ekonomi. Rådet består av personer med lång yrkeserfarenhet inom och utom universitetet och med stort intresse för etikfrågor. Det kommer att ledas av vicerektor Bo Ahrén.

Nu i veckan har Sten Heckscher presenterat sin utredning av Macchiariniaffären på Karolinska institutet. Det ärendet innehåller flera etiska ingångar: oredlighet i forskning, åsidosättande av patientsäkerhet, vänskapskorruption samt en osund mediehajp. Nu skedde denna katastrof vid Karolinska institutet, men vid varje lärosäte görs dagligen bedömningar som kan få stora konsekvenser. Även vid vårt.

Idag publicerar jag och Bo Ahrén en debattartikel i Sydsvenskan, som handlar om vikten av etisk medvetenhet, inte minst vid ett universitet. Om inte vi klarar av att stå upp för vetenskap, redlighet och beprövad erfarenhet, var görs det då?

Torbjörn

07 september, 2016

Inlägget postades i

Allmänt