Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Etiska dilemman i ny seminarieserie

I höst börjar vi med en ny öppen seminarieserie  som kan bli riktigt intressant och därför passar jag på att lyfta den här i bloggen. Etikrådet har initierat seminarieserien som kommer att behandla olika etiska dilemman som vi ställs inför inom universitetet. Flera lärare med olika ingångar till diskussionerna medverkar.

Först ut, den 12 oktober, behandlas etikfrågor i utbildningen under rubriken ”Läraren – inspirerande mentor och kamrat eller myndighetsutövare?”

Hur fungerar lärarnas roll gentemot sina studenter, inte minst med tanke på att vi befinner oss i de sociala mediernas tidevarv där studenter och lärare kan mötas och relatera till varandra. Hur påverkar nätkontakterna undervisningssituationen och vad är egentligen ett etiskt försvarbart nätbeteende för lärare? Den nya tekniken, nya umgängesformer och en mer heterogen studentgrupp skapar behov av en etisk diskussion.

Nästa tillfälle blir den 8 november och då behandlas dilemman i spåren av att vi blir ett allt mer internationellt och heterogent universitet. Rubriken är ”Värdekonflikter och saklighet i det internationella seminarierummet” och kommer att behandla frågor om hur lärarrollen påverkas av en mångkulturell undervisningssituation och hur eventuella värdekonflikter mellan studentgrupper kan hanteras konstruktivt.
Båda tillfällena är i Universitetshuset, sal 206 kl. 16. Se inbjudan här  .

Varmt välkommen att lyssna eller diskutera erfarenheter med de medverkande!

Torbjörn

27 september, 2017

Inlägget postades i

Allmänt