Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Etablering på Science Village är en framtidsinvestering

Science Village Scandinavia är en av våra stora framtidsfrågor och kommer att påverka inte bara min återstående mandatperiod som rektor utan hela universitetets framtid för lång tid framöver. Årets sista styrelsemöte handlar bland annat om detta framtidsprojekt.

Vi behöver se visionerna och framtidsmöjligheterna som det innebär att ha två världsunika anläggningar, MAX IV och ESS, sida vid sida och alla de synergieffekter som kan uppstå när akademi, näringsliv och offentlig sektor kan stråla samman. Samtidigt behöver vi se hur vi på bästa sätt kan få vår egen verksamhet att etablera sig på området i rimlig takt och till rimliga kostnader. Och utan att tappa den viktiga kopplingen till de verksamheter som inte flyttar till Brunnshög.

Styrelsen har idag klargjort att vi ska etablera verksamhet på SVS och vi tittar nu närmare på hur detta kan ske etappvis och rapporten som ligger till grund för beslutet hittar du här.
I ett första skede ska vi titta på hur forskningsverksamhet som är tätt kopplade till MAX IV och ESS samt stödfunktioner kan flytta ut. Här berörs stora delar av Fysiska institutionen, delar av Kemiska institutionen, CMU, Linxs, Lunarc samt delar av Maskinteknik/Elektroteknik. Inledningsvis räknar vi med att utbildningar på master- och forskarnivå kommer att bedrivas där. Denna fas omfattar runt 600 personer. Däremot finns det många frågor angående grundutbildningens eventuella utflytt som måste utredas vidare.

Även om det är självklart att vi ska etablera verksamheter på SVS, inget annat är tänkbart, så uppstår redan nu frågor om ökade kostnader för Lunds universitet som helhet, men i synnerhet för de verksamheter som ska flytta. Helt nya lokaler betingar naturligtvis ett högre pris än äldre. Ännu har vi bara mycket grova uppskattningar på kostnader och dessa kommer givetvis att klarna allteftersom projektet framskrider. Men jag menar att man ska vara försiktig med att enbart prata om ökade kostnader – det här är lika mycket en investering för framtiden.

Sven Lidin har lett beredningsgruppen LU@SVS. Hans uppdrag slutar i och med den rapport som presenterats i styrelsen idag och vi ska nu gå in i en ny fas där en projektgrupp tar vidare arbetet.

Lunds universitet är just nu med om en oerhört spännande resa som är få universitet i världen förunnat. Vi ska ta vara på alla möjligheter detta ger oss – inte bara genom att bygga upp världsledande verksamhet kring de stora forskningsanläggningarna på Brunnshög, utan även bidra till att Lund som stad och södra Sverige med Östersjö- och Öresundsgrannar som region kan utvecklas på bästa sätt.

Torbjörn

14 december, 2018

Inlägget postades i

Allmänt