Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Erfarenhetsutbyte viktigt för att utveckla rekryteringsarbetet

Det var stor uppslutning och mycket intressanta diskussioner när vi nyligen mötte dekaner och alla lärarförslagsnämnder för att tillsammans arbeta fram hur vi kan arbeta med jämställdhetsintegrering i rekryteringsarbetet.

Det är fundamentalt för universitetets utveckling att vi kan attrahera de bästa sökanden till lärartjänsterna.  Och lärarförslagsnämnderna har en central funktion för att välja ut de bästa krafterna i sökprocessen.

Rekryteringsprocessen vid Lunds universitet har dessutom valts ut av styrelsen som ett av de områden som ska omfattas av jämställdhetsintegrering och alla lärosäten har uppmanats att lämna en plan för sin jämställdhetsintegrering till Utbildningsdepartementet.

Jag har tidigare berättat om hur vi har träffat de enskilda lärarförslagsnämnderna som en del i detta arbete men nu ville vi träffa allihop i storgrupp för att diskutera de intryck som vi hittills fått på vägen. Behovet av att diskutera erfarenheter och vägval i rekryteringsarbetet och för att sprida goda exempel och bjuda på erfarenheter är stort. Hur praxis tillämpas på fakulteterna är olika och vi kommer att fortsätta dessa möten som känns mycket givande och som jag tror kommer att bidra stort till att vi kan utveckla universitetets rekryteringsarbete.

Torbjörn

15 juni, 2017

Inlägget postades i

Allmänt