Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

ERC- anslagen är ett starkt bevis på att vi bedriver toppforskning

Ikväll uppmärksammar vi och firar alla de forskare som har fått ERC-anslag genom åren. Minglet anordnas med anledning av att ERC, det europeiska forskningsrådet, firar 10 år.

ERC har totalt delat ut 11 miljarder euro under sina tio år till forskning. Av dessa har 367 miljoner euro gått till Sverige och 77 miljoner euro till Lunds universitet. Det är en fantastiskt fin utdelning som vi har fått!

Vi har dessutom sett en uppåtgående trend (de beviljade anslagen ligger på 13 procent) och inom ramen för EU-programmet Horizon 2020 som startade 2014 har Lund fått störst anslag av alla svenska lärosäten. Extra roligt är också att Lunds universitet verkligen är framgångsrikt över bredden. Hela fem fakulteter har fått dessa prestigefulla anslag och förhoppningsvis kan fler få dem i framtiden.

ERC-anslag anses över hela världen som ett tecken på excellent forskning – både för den enskilde forskaren som tilldelas dem och för värduniversiteten.

Kunskapen och erfarenheten som genereras från denna forskning är oerhört värdefull och det är viktigt att vi tar tillvara på den genom att sprida goda exempel och dela kunskap mellan fakulteter och varandra, i allt från att skriva ansökningar till karriärutveckling. Excellenta forskningsmiljöer ger dessutom ringar på vattnet för ytterligare stark forskning och bidrar till att stärka den forskningsbaserade utbildningen. På onsdag 15 mars ges möjlighet, för alla som vill, att träffa ERC-vinnare på Pufendorf och höra om deras erfarenheter.

Jag är mycket stolt över den här fina utvecklingen. Tack och grattis till alla forskare som gjort den möjlig och som bidrar till Lunds universitets excellens! Tack också till Forskningsservice som så framgångsrikt hjälpt till att lotsa universitetets forskare till framgångsrika anslag!
Torbjörn

14 mars, 2017

Inlägget postades i

Allmänt