Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Enighet om samlat ramanslag

Sitter just nu på tåget från Falun till Stockholm och gläds åt att vi idag på SUHF:s förbundsförsamling på Högskolan i Dalarna enades om ett gemensamt ställningstagande. Det handlar om att de svenska lärosätena ska kunna använda sina statliga medel som ett ramanslag för att “stadfästa den orubbliga kopplingen mellan utbildning och forskning och för att minska intern byråkrati”.

Det är naturligtvis ett tungt inlägg i debatten att samtliga svenska lärosäten står bakom detta ställningstagande. Självklart vill vi att regeringen fortsatt ska basera fördelningen av statsanslag till lärosätena på basis av utbildnings- och forskningsuppdrag i två olika anslag men att lärosätena sen på egen hand ska kunna bestämma hur vi på bästa sätt förvaltar anslagen inom grundutbildning och forskning. Detta kommer att öka möjligheterna för, i huvudsak, forskningsfinansierade professorer och lektorer att medverka i grundutbildningen. Och som sagt, ta bort delar av de onödiga gränserna genom särredovisning av utbildning och forskning.

Torbjörn

26 mars, 2015

Inlägget postades i

Allmänt