Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

En helg att fira forskning och rösträtt

Detta veckoslut är speciellt för universitetet av flera anledningar. Idag är det dags för doktorspromotion och de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid Lunds universitet firas. Promotionen är den högtidligaste ceremonin vi har för att hylla forskningen vid Lunds universitet.

På söndag inträffar ytterligare en händelse som är mycket viktig för universitetets forskning och utbildning, nämligen EU-valet. Hur EU styrs och utvecklas i framtiden får stor betydelse för vår sektor och Sveriges förmåga att kunna lösa de stora samhällsutmaningarna såsom klimatet.

Internationellt forskningssamarbete behövs för att hitta och implementera lösningarna och det är viktigt att påpeka i dessa tider med polarisering, isolering och nationalistiska strömningar. De flesta länderna i världen är små och behöver varandra. EU är en mycket viktig och stor samarbetsnod och anslagsgivare för forskare vid Lunds universitet.

EU-samarbetet och andra internationella nätverk är också betydelsefullt för studenters möjligheter att röra sig mellan lärosäten i världen. Utbyten och rörlighet ger unga ny kunskap och breddade perspektiv som de sedan tar med sig tillbaka hem och i sina fortsatta studier och yrkesliv.

Vi ser idag unga som demonstrerar och marscherar för klimatet över hela världen, de delar framtid och de delar kunskap och vilja till förändring. Vi som universitet behöver göra allt vad vi kan för att den unga generationen ska få en ljus framtid – med forskning, utbildning och innovativa lösningar. För att lyckas krävs gemenskap, öppet sinne och samarbete över gränser.

Låt mig i sammanhanget särskilt nämna Ruth Bader Ginsburg, domare i USA:s Högsta domstol och jubelhedersdoktor vid Juridiska fakulteten. Hon menar att de tankar och synsätt hon exponerades för under sin tid i Sverige under 60-talet – här fanns bland annat en annan syn på yrkesarbetande kvinnor – har präglat hela hennes fortsatta arbete som jurist – en karriär som gjort henne till en av USAs mäktigaste kvinnor idag.

Ruth Bader Ginsburg får härmed symbolisera hur viktigt det är att kunna studera utanför det egna landets gränser, kunna jämföra hur andra gör och ta med sig erfarenheterna för att förändra på hemmaplan.

För den som vill följa hur det går i EU-valet och samtidigt höra forskare föreläsa med olika infallsvinklar på EU hålls valvaka på Statsvetenskapliga institutionen på söndag.

Så låt oss fira idag, inte bara forskningen, utan även det faktum att vi alla svenskar har möjlighet att rösta i fria, demokratiska val. Det har ju inte alltid varit så. Idag, den 24 maj, är det exakt 100 år sedan som Sverige beslutade att införa allmän rösträtt för kvinnor.
Torbjörn

24 maj, 2019

Inlägget postades i

Allmänt