Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

E-lärande en högprioriterad fråga

Nu i augusti när studenterna strömmar tillbaka till en ny termin, passar jag på att lyfta frågan om pedagogik vid vårt universitet. Studentkårerna har uppmärksammat oss i ledningen på att det går alldeles för långsamt att införa det digitala lärandet och att det sker fläckvis.

Studenterna är idag mer vana vid den digitala världen än vid papper och penna. Självklart vill de kunna använda de digitala möjligheterna även inom sin utbildning.

Inom Lunds universitet finns utbildningsmiljöer som ligger långt framme. Ofta är det entusiastiska lärare som har banat vägen och de är värda all entusiasm och uppskattning. Men jag skulle vilja att vi på bred front tar ett stort steg framåt inom digitalt lärande så att möjligheterna kommer alla studenter tillgodo.

När utbildningsanslagen inte växer i takt med kostnadsutvecklingen måste vi hitta vägar som maximerar nyttan av kontakttiden vid lektioner/föreläsningar. Flipped Classrooms där studenterna förbereder sig inför lektionen, genom att ta del av digitalt material som läraren har lagt ut, gör att tiden i föreläsningssalen kan användas optimalt. Digitala tentor är en annan lovvärd teknik som också effektiviserar lärartiden (snabbare rättning) och utvecklar högskolepedagogiken. Vi får försöka betrakta den ansträngda utbildningsekonomin som den berömda nöden och uppfinningarnas moder.

Lunds universitet har en handlingsplan för e-lärande, 2016-2018 Samtidigt gör Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU, ett viktigt arbete genom att bygga upp ett universitetsgemensamt centrum för e-lärande. Den digitala utvecklingen har gått så långt att man inte längre kan hålla isär högskolepedagogik från e-lärande och därför kommer det framöver ännu tydligare vävas in digitalt lärande i de obligatoriska kurserna i högskolepedagogik.

Universitetsledningen ser e-lärande som en högprioriterad fråga. Lunds universitet måste väcka kraften hos de lärare som ännu bara trevande närmat sig de nya möjligheterna. Lärarna måste få tid att tillgodogöra sig de nya möjligheterna. Som med mycket annat finns det en tröskel att komma över. Därför måste studierektorer och prefekter prioritera kompetensutveckling i denna riktning.

Att erbjuda enhetliga och effektiva systemlösningar tillgängliga för alla är ledningens ansvar. Här finns en bit kvar att gå.

För att få kontinuitet och styrfart kommer det sannolikt att krävas att vi avsätter årligt återkommande gemensamma resurser för projekt inom e-lärande. Jag kommer att arbeta för att detta kan bli verklighet redan inför nästa år.

Torbjörn

18 augusti, 2016

Inlägget postades i

Allmänt