Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Donationsförvaltningen kombinerar avkastning och hållbarhet

I veckan har jag och donationschef Klemens Ganslandt träffat Lisa Brand och Anna Ek från Fossil Free, en organisation som uppvaktar Universitetsstyrelsen och Donationsstyrelsen med jämna mellanrum med krav på att vår donationsförvaltning inte ska investera i fonder som innehåller företag inom t.ex. gas- och oljeindustrin.

Ambitionen bakom Fossil Free är mycket lovvärd och vi hade en verkligt bra diskussion. Klimatfrågan är dock inte enkel och det finns flera sätt för Lunds universitet att kunna ta ansvar i frågan – att avyttra fossilbränsleinriktade bolag är en möjlighet men den har både för- och nackdelar. Kanske ger en avyttring inte ens önskad effekt. Fossil Free är dock enbart inriktade på vårt fondinnehav.

Lunds universitets stiftelser har värdepapper, fonder och bankmedel till ett värde av cirka 2,6 miljarder kronor, varav majoriteten av avkastningen går till forskning. Av stiftelsernas totala kapital placeras mindre än 100 miljoner kronor i fonder. Merparten av medlen utgörs alltså av direktinnehav i aktier och obligationer och vi har i dag, vad vi vet, inga direktinnehav som kolliderar med Fossil Frees uppfattning om lämpliga placeringar.

Donationsstyrelsen ser löpande över universitetets placeringar, både ur ett avkastningsperspektiv men också för att de ska följa Universitetsstyrelsens policy. Policyn anger att vi ska följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s fördrag Global Compact.

Vi anlitar också GES, Global Engagement Services. Företaget stöttar kapitalägare och -förvaltare i att utveckla och genomföra placeringar som tar hänsyn till miljö samt sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter. Deras analys har visat att ”exponeringen mot rena fossilbränslebolag är relativt liten i jämförelse med ledande investerare med diversifierade portföljer”. GES slutsatser gör att Donationsstyrelsen i dag inte ser några akuta behov av att förändra LU:s nuvarande investeringsstrategi. Så sent som förra året tog vi dock bort en fond som hade innehav i det ryska gasbolaget Gazprom.

Kan våra innehav bli 100 procent fossilfria? Jag är positiv till själva idén men är inte säker på att den går att genomföra eftersom vi måste ta hänsyn till de lagar och regler som våra stiftelser omgärdas av. Men vi kommer givetvis att se över våra placeringar även fortsättningsvis i såväl Universitetsstyrelsen som i Donationsstyrelsen.

Ett universitet som LU, som bedriver omfattande forskning och utbildning kring klimatfrågan och även för att hitta nya och effektiva metoder för att ersätta fossila bränslen, bör vara en förebild på klimatområdet även vad gäller sina placeringar. Som jag ser det har vi redan idag en mycket välskött donationsförvaltning som tar hänsyn till såväl avkastning som hållbarhet.

Torbjörn

15 april, 2015

Inlägget postades i

Allmänt