Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Dekaner slutar – nya uppdrag väntar

Den här veckan avtackar jag flera av dekanerna som slutar sina uppdrag och ersätts med sina efterträdare efter årsskiftet. Lynn Åkesson (HT), Ann-Katrin Bäcklund (S), Olov Sterner (N), Gunilla Westergren-Thorsson (M) och Solfrid Söderlind (K) har varit stora tillgångar i rektors ledningsråd. Även om vi ibland har haft våra meningsskiljaktigheter, konstigt vore det annars, har de bidragit stort till att vi är ett universitet.

Bredden är universitetets styrka men i t.ex rektors ledningsråd blir det också tydligt att varje fakultet har sina egna förutsättningar inom utbildning, forskning och samverkan/innovation. Dessa olika verksamheter kan vara svåra att jämka samman till en helhet. Som rektor är det därför extra viktigt och uppskattat när dekanerna, som tillsammans med universitetsledningen styr och leder universitetet samt är mina närmaste rådgivare, bidrar till helheten och kan se universitetet som större än delarna.

Som tidigare själv dekan vet jag hur svår rollen kan vara. Samtidigt som man ska arbeta med universitetsgemensamma mål, strategier och visioner ska man tillgodose den egna fakultetens förväntningar och krav. Så, stort tack till alla avgående dekaner för att ni har hållit denna balansgång så väl!

Två av dekanerna kommer att fortsätta i verkligt tvärvetenskapliga sammanhang. Lynn Åkesson blir verksamhetsledare för vår nyinrättade tankesmedja LU Futura som startar till våren. Ann-Katrin Bäcklund blir ny föreståndare på Pufendorfinstitutet.

Det är också roligt att hälsa nya dekaner välkomna. Efter årsskiftet kommer ledningarna att se ut som följer vid fakulteterna:

Ekonomihögskolan: Rektor Fredrik Andersson, prorektor Kristina Eneroth
Humanistiska och teologiska fakulteterna: Dekan Johannes Persson (ny), prodekan Ann-Kristin Wallengren (ny)
Juridiska fakulteten: Dekan Mia Rönnmar, prodekan Xavier Groussot
Konstnärliga fakulteten: Dekan Anna Lyrevik (ny), prodekan Staffan Storm
Lunds tekniska högskola: Rektor Viktor Övall, prorektor Annika Mårtensson
Medicinska fakulteten: Dekan Erik Renström (ny), prodekan Kristina Åkesson (ny)
Naturvetenskapliga fakulteten: Dekan Sven Lidin (ny), prodekan Karin Hall (ny)
Samhällsvetenskapliga fakulteten: Dekan Christofer Edling (ny), prodekan Lena Eskilsson (ny)

Med detta önskar jag god jul och gott nytt år! Jag ser fram emot 2018!

Torbjörn

14 december, 2017

Inlägget postades i

Allmänt