Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Crafoords handlingskraft hjälper strandsatta internationella studenter

Jag har sagt det förr, men det tål att upprepas: donationer spelar en ovärderlig roll för Lunds universitet. Med hjälp av donationer från icke vinstdrivande organisationer, företag och privatpersoner har universitetet kunnat stärka många områden: forskning, utbildning, tjänster, stipendier, utrustning, infrastruktur och byggnader.

Lunds universitet har cirka 8500 internationella studenter, varav 1680 kommer inom utbyten och 1530 är betalande studenter. Vi har flest internationella studenter av alla svenska universitet. De internationella utbytena och samarbetena inom forskning, utbildning och innovation är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva excellent verksamhet och omvänt, när vi håller excellens vill världens bästa forskare och studenter söka sig till oss. Vi vill givetvis värna alla internationella studenter och anställda då de har stor betydelse för universitetets framgångar och utveckling. 

Under coronapandemin har våra internationella studenter haft det extra svårt på grund av distansutbildning, social distansering och svårigheter att resa. En del av dem, till exempel de studenter som inte kan ta sig hem efter examen nu i juni på grund av hemländernas reserestriktioner, riskerar att drabbas ännu hårdare.

Utan studier och möjlighet till försörjning genom arbete när uppehållstillståndet har gått ut riskerar studenter, särskilt från ekonomiskt utsatta områden, att få det mycket tufft under och efter sin ofrivilligt förlängda Sverigevistelse. Många studenter är väldigt oroliga över sin situation.

Mycket snabbt agerade Crafoordska stiftelsen när de uppmärksammades på detta. De har därför donerat 900 000 kronor till stipendiefonden ”Lund University Global Scholarship Fund” och dessa pengar öronmärks till internationella studenter som behöver finansiering med anledning av coronapandemin. Donationen beräknas kunna hjälpa mellan 30-90 studenter med försörjning under maximalt 90 dagar. Det är en mycket värdefull insats för denna grupp utsatta studenter i denna turbulenta tid!

Torbjörn

 

10 juni, 2020

Inlägget postades i

Allmänt