Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Carl von Linné förtjänar statystatus – andra kanske inte

Lunds universitet har en tydlig värdegrund, som är ett mycket viktigt fundament för vår verksamhet. I den står bland annat att verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Det finns många pågående strömningar i världen just nu och en del av dem är mycket oroväckande. Bland de samhällstendenser som jag är riktigt bekymrad över finns ökad polarisering och ökad nationalism med inslag av starka rasistiska budskap i politik och i debatt. Detta är påtagliga hot, inte bara för demokratin i stort, utan även för Lunds universitets egen verksamhet. Universitetet är ingen isolerad ö i samhället utan en del av det.

Rasism och främlingsfientlighet hör inte hemma på Lunds universitet. Att motverka dessa krafter har vi i ledningen ett delat ansvar för tillsammans med medarbetare och studenter. Jag vill uppmuntra anställda och studenter att bidra på så sätt som de finner bäst för att påverka politiken och samhället genom att rösta, debattera, demonstrera, bilda nätverk, volontärarbeta eller skänka bistånd och hjälpa till där det behövs.

Som universitet ska vi bidra med att nå studenter, allmänhet och policymakers med kunskap om olika samhällsfrågor och samhällsproblem såsom rasism, genom föreläsningar, debatter, seminarier och samarbeten.

Den pågående massrörelsen mot rasism som vi ser i världen nu är ett exempel på där människor vill göra skillnad och stå upp mot förtryck och orättvisor.

En av följderna av denna rörelse är att med rätta ifrågasätta statyer av personer som med dagens ögon stått för förtryck, massmord eller andra vidrigheter. Jag tycker själv att en staty av en slavhandlare är mycket provocerande.

Nu har även statyn som föreställer Carl von Linné vid Petriplatsen i Lund blivit ifrågasatt och vandaliserad och med antydningar att Carl von Linné kan kopplas till rasism. Lunds universitet äger statyn och tillhörande plats och statyn förvaltas av kommunen. Varför är vi stolta över Carl von Linné? Är han värd en staty?

Carl von Linné har betytt oerhört mycket för vetenskapliga framsteg inte minst inom botaniken och zoologin. Han är en av Sveriges mest kända vetenskapsmän och har hjälpt oss att förstå naturens uppbyggnad och biodiversitet. Han är väl värd sin staty och att koppla just honom till dagens rasism är långsökt, historielöst och olyckligt. Det går inte att jämföra honom med slavhandlare eller despoter med många liv på sitt samvete.

Vetenskap och vetenskapliga framsteg måste alltid ses i sin historiska kontext. Det finns mycket som gjordes för några sekler sedan vid universiteten som idag skulle anses vara inhumant, oetiskt och fullständigt otänkbart. Synen på människor var helt annorlunda då och ett exempel är de samlingar som vi har av mänskliga kvarlevor vid Historiska museet som köptes in från olika delar av världen på 1800-talet. Istället för att gömma undan dessa historier har vi vid universitetet varit måna om att de ska föras ut i ljuset och upplysas om. Bara med den historiska kunskapen kan vi förstå den tid vi lever i nu.

Statyer världen över har rests av många olika skäl och det är inte fel att ifrågasätta om de är fortsatt relevanta. Diskussionen om rasism och vad vi egentligen hyllar är mycket viktig – vi ska vara medvetna om vad som omger oss i det offentliga rummet och hur detta medvetet eller omedvetet kan påverka oss.

I Universitetets stora konstsamling finns också porträtt på människor som går att ifrågasätta på flera sätt – t.ex kungar och härskare med många liv på sina samveten. Men dessa porträtt säger mycket om vår historia – som kan berättas på flera sätt och ur flera olika vinklar.

Vissa statyer – dock inte den på Carl von Linné! – har säkert spelat ut sin roll. Men min grundinställning är trots allt att hellre lägga till kunskap och goda förebilder i det offentliga rummet, förklara den historiska kontexten kring gamla målningar och statyer, än att ta bort, förstöra och gömma undan historia, även den som vi inte är stolta över.

Slutligen: Carl von Linné är en vetenskaplig gigant och förtjänar att hyllas. Så varför inte, i tider då vi inte så lätt reser utomlands, greppa en flora och ge dig ut på upptäcktsfärd i Sveriges landskap och upptäck växternas artrikedom såsom han gjorde.
Torbjörn

24 juni, 2020

Inlägget postades i

Allmänt