Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Campusundervisning igen

Vi fick idag ett glädjande besked från Folkhälsomyndigheten och regeringen gällande lättnader för distansundervisning på högskolor och universitet till sommar och höst – med start den 15 juni.

Det ger oss möjlighet att återigen bedriva undervisning på campus och nu får vi se närmare på hur det låter sig göras i detalj – men jag är säker på att fler än jag drar en lättnadens suck idag. Fortsatt gäller dock Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer om bland annat social distansering och samlingar med färre än 50 personer. Beslut om vad dagens besked innebär för Lunds universitet kommer inom kort och du hittar alltid den senaste informationen på lu.se/corona.

Verksamheten har genomfört en fantastisk omställning till distansundervisning under våren. Med detta stora kliv framåt är vi bättre rustade än någonsin att bedriva digital undervisning.
Digital undervisning kommer också att bestå i de fall där denna metod gagnar inlärning och kvalitet. Troligtvis behöver vi även under hösten ersätta storföreläsningar på plats med distansundervisning av smittskyddsskäl.

Distansundervisning i all ära. Trots allt finns det flera moment inom våra utbildningar, laborationer till exempel, som fungerar bäst genom att bedrivas fysiskt på plats i lärosalar. Dessa moment har varit svåra att ersätta med distansundervisning. Ett enormt engagemang bland anställda, inte minst lärare och studenter, har gjort det möjligt; man har vänt och vridit på alla möjligheter, planerat om, anpassat sig till rådande läge och försökt göra det bästa av situationen.

Vi har en fortsatt utmanande tid framför oss, coronapandemin är långt ifrån över. Det ställs fortfarande stora krav på social distans. Även sommaren och hösten kommer därför att vara ovanliga i universitetsvärlden och utanför, men dagens besked underlättar sommarens och höstens utbildningsplanering.
Torbjörn

29 maj, 2020

Inlägget postades i

Allmänt