Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Campus Helsingborg får nya initiativ och förstärkning på 35 miljoner kronor

Campus Helsingborg, CH, är en mycket viktig del av Lunds universitet och vi har länge diskuterat hur vi ska kunna stärka verksamheten och stimulera arbetet med att öka studentantalet. För attraktiviteten är det viktigt att CH upplevs som en lika levande och dynamisk plats som andra campus vid Lunds universitet och då krävs att en kritisk massa av såväl studenter som lärare och forskare finns på plats. Vad som är ett tillräckligt stort studentantal finns givetvis ingen exakt siffra för men ett riktmärke i universitetets verksamhetsplan är att studentantalet inte ska ligga under 4000 studenter, inte minst för att lokalerna ska kunna utnyttjas effektivt.

Vi har nu fattat beslut om att satsa 35 miljoner kronor av universitetsgemensamma medel över fem år för att stimulera forskning och nya utbildningar vid CH. Pengarna fördelas till forskning (fem miljoner kronor om året) och utbildning (två miljoner kronor om året).
Alla de sju initiativ som nu får medel ligger väl i linje med den strategi som vi har för Campus Helsingborgs framtid – att långsiktigt stärka och utveckla forskningen och utbildningsutbudet. Glädjande nog kom det in många ansökningar, 17 stycken, och alla innehöll starka utvecklingsidéer.
De initiativ som nu har fått klartecken (och som kommer att lanseras den 16 april) är:

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Howard Nothhaft, Institutionen för strategisk kommunikation, Strategic Communication: Behavioural Data Analysis
Nils Gustafsson, Institutionen för strategisk kommunikation, En strategisk plattform för politisk kommunikation
Marcus Knutagård, Socialhögskolan, Urban Social Innovation – en inramning för välfärdsarbete i förändring
Cecilia Fredriksson, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Kulturens rum och kreativitetens villkor

Ekonomihögskolan
Ulf Johansson, Företagsekonomiska institutionen, Förstärkning av forskningsöverbyggnad och skapande av forskarskola inom Retail Management

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Mikael Ottosson, Historiska institutionen, Historisk arbetslivsforskning

Lunds tekniska högskola, LTH
Christin Lindholm, Institutionen för datavetenskap, Core of Extended Engineering

Nu kommer ett utvecklingsarbete att starta och på kort sikt kan vi se nya enstaka kurser och på lite längre sikt är det inte omöjligt att det skapas nya ettåriga specialistutbildningar och masterutbildningar.
Två av initiativen innehåller också idéer på nya labbmiljöer – ett ”media lab” och ett ”social living lab”. CH har länge velat fräscha upp och modernisera sina gemensamma lärosalar – inte minst med ny teknik – och med denna förstärkning som de nya initiativen innebär, samt det faktum att CH nu tar över budget- och utvecklingsansvar för de gemensamma lokalerna och lärosalarna, sätter upprustningen av lokalerna fart inom mycket kort framtid.
Torbjörn

09 april, 2019

Inlägget postades i

Allmänt