Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Campus Helsingborg är en samverkansnod

Det är riktigt roligt att kunna presentera en ny rektor på Campus Helsingborg, Annika Olsson. Hon är väletablerad i Helsingborg som forskare och har också en stor del i den goda samverkan som finns där uppe, vilket inte minst märktes när hon presenterades som ny rektor vid Näringslivsträffen i Helsingborg igår och fick kraftiga applåder. På träffen fanns representanter från inte bara näringsliv, utan också från politiken, kommunen och dekaner inom akademin med verksamhet förlagd i Helsingborg.

Det var givetvis inte ett roligt beslut att flytta lärarutbildningen från Helsingborg men jag ser en så otroligt positiv utveckling däruppe sedan dess med andra verksamheter som etablerar sig. Exempelvis har Lunicore  och Venture Lab numera filialer i Helsingborg vilket gynnar samverkan, innovation och studentliv. Och till hösten startar en fristående kurs i e-handel. Näringslivet är på alla sätt intresserade av utveckling i samverkan i Helsingborg och vi har riktigt bra diskussioner och samtal.

Jag brukar säga att samverkan bygger på mötesplatser. Det har man lyckats med i Helsingborg. Och när vi nu får avgående rektor på Campus Helsingborg, Jesper Falkheimer, som chef för Sektionen Forskning, samverkan och innovation blir han en riktigt bra resurs i vårt arbete att ytterligare stärka samverkan och innovation.
Torbjörn

26 oktober, 2016

Inlägget postades i

Allmänt