Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Brexit äventyrar vårt täta samarbete

I går röstade det brittiska parlamentet om Storbritanniens utträde ur EU och Lunds universitet har sedan länge följt utvecklingen kring brexit. Storbritannien är en av världens största forskningsnationer och cirka 15 procent av världens mest citerade forskning kommer därifrån. Brexit kommer att påverka universitetssektorn i hög grad, t.ex vad gäller forskningssamarbeten, rekrytering och studentutbyten.

För att universitetet ska kunna bibehålla starka samarbeten efter 2019 har vi tagit fram en handlingsplan som ska beslutas inom kort. Den bygger på de analyser vi gjort för att se vilka konsekvenser som en hård brexit utan avtal skulle få för universitetet men också tittat på ett utträde som fortsatt innehåller vissa avtal gällande forskningssamarbeten, rekrytering och studentutbyten.

Det råder stor enighet om att Sverige, och Lunds universitet, har betydligt mer att tjäna på att EU förhandlar fram ett utträdesavtal med Storbritannien som låter landet fortsätta ha ett nära utbildnings- och forskningssamarbete med EU-länderna.

Vi vet i dagsläget inte om utträdesdatumet – den 30 mars i år – skjuts upp eller om det blir extraval i Storbritannien – kort sagt är det mesta fortfarande öppet. Vi vet heller inte exakt hur övergångsperioden kommer att se ut. Att vi kan fortsätta ingångna samarbeten inom forskningsfinansieringsprogrammet Horisont 2020 och studentutbytesprogrammet Erasmus+ räknar vi däremot med eftersom Storbritannien, enligt en tidigare överenskommelse, ska få ta emot medel fram till 2020 från dessa program. Regeringen har också precis lagt fram ett förslag som innebär att brittiska medborgare som förlorar sin rätt att bo och arbeta i Sverige till följd av Storbritanniens utträde ur EU ska vara undantagna från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd. Detta skulle gälla om Storbritannien lämnar EU utan att någon överenskommelse om övergångsregler finns på plats.

Lite övergripande fakta visar att Storbritannien är en mycket viktig partner för Lunds universitet. Inom utbildning är Storbritannien den mest populära utbytesdestinationen inom EU för lundastudenter och Lunds universitet har 40 avtal med 34 lärosäten i landet.
Vi har även en tät relation med Storbritannien gällande rekrytering. I Sverige är Lunds universitet den mest populära studiedestinationen för masterstudenter med examen från Storbritannien.

Inom de båda europeiska finansieringsprogrammen FP7 och Horisont 2020 är Storbritannien Lunds universitets näst största samarbetspartner efter Tyskland och tittar man på sampubliceringsdata 2012-2017 ser man att Storbritannien tillsammans med Tyskland delar andraplatsen efter USA som Lundaforskarnas viktigaste partner. Samtliga fakulteter har Storbritannien som ett av de fem viktigaste samarbetsländerna internationellt under samma tidsperiod.

Brexit kan äventyra vår täta relation med Storbritannien på flera sätt och röran kring utträdet verkar dessvärre bestå. Jag är inte säker på att vi får mer klarhet under våren eftersom även ett parlamentsval i EU står för dörren i maj. Men klart är att brexit, hur det än gestaltar sig, inte är en bra utveckling för vare sig EU, Sverige eller Lunds universitet.

Torbjörn

16 januari, 2019

Inlägget postades i

Allmänt