Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Brett engagemang bakom ny hållbarhetsstrategi

Vi är många svenskar som är stolta och imponerade över Greta Thunberg som seglat över Atlanten med sitt budskap: att strejka för klimatet tills politiker och makthavare, och alla vi andra i vuxenvärlden för den delen, erkänner allvaret i klimatförändringarna och gör något åt dem. Hon träffar världens ledare och medverkar i TV-sändningar och program med miljontals tittare. Vilken enorm kraft hon har lyckats mobilisera!

I veckan som kommer hålls manifestationer runt om i Sverige och världen med anledning av FN:s toppmöte om klimatförändringarna den 23 september.

Universitetet är redan en framträdande aktör på hållbarhetsområdet och med vår ämnesbredd kan vi svara mot alla de utmaningar som beskrivs i Agenda 2030. Det är genom att skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund som vi kan göra störst skillnad för att lösa de globala utmaningarna, även om vi inte på egen hand kan bygga ett hållbart samhälle.

Men vi vill och kan göra ännu mer. Därför har jag idag antagit en långsiktig strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet. Strategin genomsyrar alla universitetets verksamheter och alla medarbetare.

Varje verksamhet har ansvar för att ta fram handlingsplaner som i detalj beskriver hur strategin ska uppnås. Parallellt med det arbetet tas även en övergripande handlingsplan för universitetet fram.

Arbetet med att ta fram strategin har letts av Hållbarhetsforum som har hämtat in kunskap, erfarenheter och synpunkter från fakulteter, universitetsgemensamma nämnder och verksamheter samt Lunds universitets studentkårer, LUS.

Jag är särskilt tacksam över att det är studenter och medarbetares engagemang för hållbar utveckling som har visat vägen för arbetet med strategin. Just detta engagemang är en förutsättning för att dess avsikter omsätts till handling. I strategin står det tydligt att varje medarbetare tar ansvar för att strategins intentioner realiseras, vare sig det handlar om kursinnehåll, lokalvård eller samverkan.

Jag hoppas att Greta Thunberg och alla andra som rättmätigt kräver action och omställning vet att vi är många som arbetar för att nå ett hållbart samhälle. Och jag vet att det finns en enorm kraft i universitetets samlade kunskap, tillgångar och gemenskap för att bidra till lösningar på vår tids ödesfrågor.
Torbjörn

19 september, 2019

Inlägget postades i

Allmänt