Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Avtal med RISE klart – viktig bro mellan akademi och näringsliv

Jag har tidigare pratat om Forskningsinstitut och de risker som jag ser med dem eftersom studenterna och grundutbildningen – dessa viktiga grundstenar för att forskningen ska kunna frodas och fortleva – tenderar att försvinna i en sådan organisation.

Därför är jag nu extra stolt och glad över att Lunds universitet har skrivit på ett samverkansavtal med RISE, Research Institutes of Sweden. I detta avtal som vi skrivit för att bygga broar mellan Lunds universitet och näringslivet får också utbildning, studenter och studentinflytande plats och jag är övertygad om att avtalet kommer att kunna leda till många nya, fruktsamma samarbeten!

Vi har många verksamheter som ligger i gränslandet mellan akademi och näringsliv/industri. Det kan t.ex handla om forskning som blir startups eller om forskare som behöver bygga en prototypfabrik för att utveckla sin idé.

Vi har redan goda strukturer för innovation och samverkan och de verksamheterna kommer att få ytterligare en skjuts av att vi nu också skapar ett formaliserat samarbete med RISE. Genom att samverka i ett industriforskningsinstitut kan vi lättare utbyta kunskaper med industrin men också gemensamt hitta finansiering utanför forskningsanslagen. Det har också visat sig att små och medelstora företag enklare hittar kompetens via kontakter med forskningsinstitut än via direktkontakter med ett universitet.

Vi kommer att se mycket gränsöverskridande verksamheter när MAX IV och ESS har kommit igång. Och när vi nu planerar för verksamheter på Science Village Scandinavia, som just kommer att hysa denna typ av gränsöverskridande verksamheter, känns det riktigt bra att ha ett avtal med RISE i ryggen.

Fler broar mellan näringsliv och akademi är på gång. Vi arbetar nu med ytterligare ett par spännande och viktiga samverkansavtal med näringslivet som vi kommer vi att kunna presentera framöver.

Påsken ligger framför oss och jag passar på att önska alla en riktigt skön påskledighet!
Torbjörn

21 mars, 2016

Inlägget postades i

Allmänt