Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Även politiker borde utreda hur man undanröjer hinder för samarbeten över gränser

Nu går vi in i en ny mandatperiod i svensk politik. Hur den kommer att se ut och vad den kommer att innebära för vår sektor är fortfarande för tidigt att säga. Det verkar dröja ett tag till med att få regeringsbildningen på plats.
För sektorns del ser vi närmast i höst resurs- och styrutredningen, STRUT, som ska lämna sitt betänkande i december till den minister som då sitter i regeringen.
Nästa år har vi val i EU-parlamentet och brexitförhandlingar pågår för fullt. I EU diskuteras just nu det kommande ramprogrammet för forskning och innovation som ska följa på Horizon 2020 och som går under arbetsnamnet Horizon Europe. Vi har även nästa version av det europeiska studentutbytesprogrammet Erasmus framför oss.

Framtidsfrågorna är många, både inom sektorn och i övriga samhället. För en tid sedan hade universitetets LU Futura sin kick off. Det ska bli intressant att se vad denna tvärvetenskapliga grupp kommer att ta sig an för angelägna framtidsfrågor. LU Futura är en satsning över tre år som ursprungligen startade som ett initiativ från styrelsen som ville se en tvärvetenskaplig satsning på omvärldsanalys.

Lunds universitet har en unik möjlighet med sina åtta fakulteter kunna ta sig an samhällets komplexa frågor som kräver infallsvinklar från flera håll. Vi planerar därför för en tvärvetenskaplig forskarskola som ska kopplas till Agenda 2030. Vi ser även över möjligheter att utveckla tvärvetenskaplig samverkan inom artificiell intelligens, AI, och ett sådant uppdrag håller på att sättas samman.

För att vi ska se hur vi kan förbättra möjligheterna till tvärvetenskap så att bredden vid universitetet ska komma till sin rätt pågår just nu en utredning för att se vilka hinder som finns och hur de kan undanröjas.

Och när valresultatet i Sverige har blivit jämnt och det verkar vara svårt att hitta samarbeten över politiska block – tänker jag att även politiker borde titta på hur man undanröjer hinder för att kunna samarbeta över gränserna.

Under och efter valrörelsen har jag sett och upplevt alltför lite av gemensamt ansvarstagande, solidaritet, respekt och integration – nödvändiga byggstenar för framtiden.

Torbjörn

12 september, 2018

Inlägget postades i

Allmänt