Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Att utvecklas och samtidigt hushålla med skattebetalarnas pengar

Häromdan hade jag ett möte med Carina Jensen och Göran Bexell från jubileumskommittén för 350-årsjubileet. Under jubileet tar vi tillfället i akt att sätta strålkastarljuset på universitetets verksamhet.

En framgångsfaktor för att få till ett riktigt bra jubileum är att det utgår från och befinner sig mitt i verksamheten – det är bara så man kan få anställda och studenter att känna sig delaktiga.  Göran och Carina presenterade massor av bra idéer och spännande projekt som ska genomföras vid fakulteter och institutioner – har du inte redan engagerat dig – så gör det!

Jubileet är också ett tillfälle att sätta guldkant på tillvaron. Nedräkningen har föregåtts av fester och det kommer även en fest i slutet på detta år. Fest och representation är viktiga delar för ett universitet som har så mycket samverkan med omvärlden som vi har. Fester kan givetvis också ha personalvårdande syften.

Sedan jag tillträdde som rektor i januari har jag vid ett antal tillfällen anfört i tal och vid möten att Lunds universitet är en skattefinansierad verksamhet. Vi ska som statlig myndighet hushålla med våra resurser och vi ska följa de regelverk som omfattar vår verksamhet.

Det är kanske ett tråkigt budskap att framföra som myndighetschef men om det inte finns en väl genomtänkt strategi inför varje satsning eller om satsningarna inte håller sig inom regelverken så riskerar vi att förlora förtroende både internt och externt. Jag är dessutom rädd för att en lättsinnig attityd till regelverken leder till en ”låt gå”-mentalitet. Det kan gälla medlemskap, fester och resor eller att försöka undkomma att betala overhead som forskare.

Som jag tidigare har sagt, ser vi nu i rektors ledningsråd över flera ekonomiska beslut som tidigare fattats för att se på vilket sätt de gagnar universitetets kärnverksamhet. Jag kommer avsluta medlemskap i verksamheter som inte direkt har koppling till vår kärnverksamhet, kanske har ni redan läst om ett sådant i medierna: Det om att vi inte har förnyat vårt medlemskap i Øresundsinstituttet,
ett svensk-danskt samarbetsorgan med analys- och nyhetsförmedling.

Men vi har många viktiga arrangemang framför oss att glädja oss åt. Vi ska fira, inte minst vårt 350-årsjubileum, framöver. Vi ska resa, för resor och kontakter med omvärlden är livsnödvändiga för ett universitets utveckling. Vi ska hålla konferenser och debatter och mässor för att utveckla forskning och samverkan och utbildning. Men det ska göras med gott omdöme, förnuft och med en väl genomtänkt strategi – det är då vi kan vara säkra på att satsningarna bidrar till vår utveckling.

Torbjörn

12 mars, 2015

Inlägget postades i

Allmänt