Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Årshögtiden hyllar goda insatser inom akademin

Idag hålls årshögtiden 2019. Jag önskar alla välkomna till den!

Årshögtiden firar vi som start på det nya året och för att uppmärksamma särskilt goda insatser för Lunds universitet. Lunds universitets studentkårer delar ut Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen – enligt min mening det allra finaste priset en universitetslärare kan få. En god pedagog behöver ett starkt engagemang för läraruppdraget och en systematisk vidareutveckling av det egna pedagogiska arbetet. Läraryrket sträcker sig in i framtiden. Våra studenter är morgondagens samhällsbyggare och universitetsutbildningen ska ge dem förmågan att alltid kritiskt sträva efter relevanta beslutsunderlag. Förmågan föds i mötet med det akademiska värvet och i kritiskt konstruktiva diskussioner mellan lärare och student. I detta möte bör också andra centrala förmågor för vårt framtida samhälle utvecklas – att bemöta varandra öppet, eftertänksamt och konstruktivt. Sådana förmågor byggs sakta, men skadas snabbt och vi bör därför alla vara vaksamma med hur vi hanterar varandra och oss själva.

Vid årshögtiden utdelas Lunds universitets administrativa pris för att uppmärksamma förtjänstfulla insatser. Skickliga statstjänstemän bidrar till att upprätthålla en välfungerande och rättssäker statsapparat.

I år kommer också universitetets silvermedalj att utdelas för att uppmärksamma två storartade insatser för Lunds universitet. Årshögtiden är samtidigt ett tillfälle att reflektera över universitetets roll i samtiden. En tillbakablick på universitetets 350-åriga historia visar hur varje samtid har påverkat både utbildning och forskning. Lärare och studenter har befunnit sig i en nutid, stundtals problematisk. Vi har tillsammans med vår samtid stått inför svåra moraliska dilemman, vi har påverkats av samtidens syn på rätt och fel. Och vi har påverkat samtidens syn på rätt och fel – med facit i hand kan vi konstatera att vi inte alltid tänkte rätt. Vetenskapen utvecklas, ibland i oväntade språng. Samtiden förändras, ibland i språng. Vi ska navigera med en strävan att tänka fritt och efter våra vetenskapliga principer. Som vetenskapens företrädare har vi samtidigt ett etiskt ansvar att bedriva vår verksamhet med omtanke för både människa, djur och miljö. Vi är inte evolutionens krona. Inte dess herrar. Universiteten finns för att bidra till ett förbättrat samhälle där vetenskap och utbildning ger grund för nya landvinningar – vetande före tro.

Torbjörn

25 januari, 2019

Inlägget postades i

Allmänt