Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Arbetsmiljöarbetet på G

Vi har gjort ett antal försök att få fart på arbetsmiljöarbetet genom åren. Det har varit spridda åtgärder, såsom en universitetsövergripande medarbetarenkät för ett par år sedan, men vi har sett behov av ett mer proaktivt och långsiktigt arbete samt mer uppföljning av åtgärdsplaner, policyer och mål. Jag har det yttersta ansvaret för god arbetsmiljö vid universitetet och jag kommer nu att ha ordförandeskapet i den centrala skyddskommittén.
Vi har sett att det finns oklara ansvarsförhållanden och att rektors och dekanernas roll har varit otydliga. Samtidigt tog Arbetsmiljöverket fram nya föreskrifter 2016 om organisatorisk och social arbetsmiljö som ställer höga krav på chefers kunskaper och ansvar.

Nu tycker jag att det börjar röra på sig. I höstas fick vi till stånd ett nytt kollektivavtal för samverkan inom arbetsmiljö som fokuserar mer på ett proaktivt arbetssätt. I ett projekt tar man nu fram handbok för chefer och utvecklar utbildningar, både e-utbildningar och workshops på förfrågan och projektet ska också stödja fakulteterna i att bygga upp sina lokala skyddskommittéer där dekaner ska vara ordförande.

Ibland får jag höra att organisationen får pålagor om än det ena än det andra och att det är betungande och byråkratiskt att arbeta med frågor som miljö och hållbarhet. Men vi måste ta dessa frågor på allvar och förstå att syftet med detta arbete är gott.

Hur ska annars studenter kunna ta hållbarhet och miljöfrågor på allvar om vi inte själva föregår med gott exempel? Mitt ansvar är att se till att processer och arbetssätt underlättas och att dessa frågor inte tar udden ur den kreativitet och frihet som forskare eftersträvar utan tvärtom kan bidra till att lyfta verksamheten.
Torbjörn

16 februari, 2018

Inlägget postades i

Allmänt