Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Anna Lindh-föreläsning om rykande aktuellt ämne

På måndag den 20 januari kommer en mycket intressant föreläsare till Lunds universitet.
Det är dags för Anna Lindh-föreläsning och i år är det är EU-kommissionär Dunja Mijatović som är inbjuden talare.

I Lunds universitets värdegrund finns angivet att verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri-och rättigheter.

Många av dessa värden har vi kanske tagit för givet i Sverige och Europa under lång tid, men vi ser dem hotas från flera håll och jag är bekymrad över den utveckling vi ser. Pressfrihet t.ex är inte en självklarhet i alla europeiska länder – snarare går utvecklingen bakåt och politikers retorik hårdnar med ökad polarisering som följd. Som universitet har vi ett stort ansvar att lyfta dessa frågor.

Välmeriterade Dunja Mijatović, mediafrihetsexpert från Bosnien och Hercegovina, kommer att föreläsa om den stigande intoleransen runt om i Europa under rubriken ”The State of Human Rights in Europe: Forward and Back?”.

Kom och lyssna, inte bara för att ämnet är rykande aktuellt, Mijatović är också flerfaldigt prisad för sitt arbete inom mänskliga rättigheter, och oerhört kunnig i frågorna.

Torbjörn

17 januari, 2020

Inlägget postades i

Allmänt