Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Ämneslärarutbildningen är strategiskt viktig

Nu börjar en del packa ihop för att ta välförtjänt semester. Jag kommer att åka till Almedalen i nästa vecka och delta i ett par paneldebatter samt passa på att träffa kollegor och beslutsfattare. Glädjande nog är det många med mig från LU som deltar i seminarier och diskussioner. Almedalen är ett ypperligt tillfälle för att praktiskt genomföra den tredje uppgiften och samverka. Jag hoppas återkomma med en lägesrapport därifrån.

I förra veckan hade vi rektors ledningsråd och vi hade bland annat hoppats på att kunna ta beslut om ämneslärarutbildningen och dess struktur inom Lunds universitet innan sommaruppehållet. Vi hann inte det och arbetar nu intensivt med att se hur vi kan strukturera vår ämneslärarutbildning inom LU i samarbete med Högskolan Kristianstad framöver.

Det återstår några justeringar med att ta fram ett beslutsunderlag inför en avslutande diskussion och ett väl förankrat beslut tidigt i höst.

Beslutsunderlaget ska komplettera de tidigare utredningarna om den högskolepedagogiska utvecklingen och om att inrätta en ny avdelning för högskolepedagogisk utveckling vid Institutionen för utbildningsvetenskap, utredningen om ämneslärarutbildningens organisation samt handlingsplanen för e-lärande.

Det finns en röd tråd mellan dessa delar och vi ser stor potential för en kraftfull akademisk enhet med synergieffekter om vi samlar dessa verksamheter samt en mycket stor potential att driva en högkvalitativ ämneslärarutbildning vid Lunds universitet.

Ämneslärarutbildningen är strategiskt viktig, både för Lunds universitet och för Sverige. Den är prioriterad av regeringen och vi har fått kvalitetsmedel för att genomföra den. Landet behöver duktiga, välutbildade lärare och Lunds universitet har alla förutsättningar att utbilda några av dem!

Även om jag hade önskat att vi hade klara besked redan nu till alla som jobbar med frågan för lärande vid vårt universitet – och som gör en fantastisk insats – så är det bättre att frågan får ta sin tid och att vi kan fatta kloka beslut som är brett förankrade.

Så återstår att hoppas att vädret vänder för alla som går eller har gått på semester!

Torbjörn

24 juni, 2015

Inlägget postades i

Allmänt