Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Alla delar uppmärksammades på Årshögtiden

Årshögtiden som vi höll i fredags i Universitetsaulan är ett samlat sätt för universitetet att uppmärksamma personer från alla de delar som tillsammans gör universitetet framgångsrikt. Forskningen hedras separat under promotion och professorsinstallation, fakulteterna håller examenshögtider för att fira studenter och även filantroper uppmärksammas regelbundet för sina insatser. Årshögtiden ger oss däremot möjlighet att uppmärksamma extraordinära insatser inom alla universitetets delar samtidigt; forskning, ledarskap, pedagogik, studieresultat och administration. Vi passar också på att bjuda in vänner från många delar av samhället för att fira med oss och alla är hjärtligt välkomna att vara med i Universitetsaulan. Tillsammans var mitt ledord för Årshögtiden i år – och jag är övertygad om att en god framtid för universitetet och samhället i stort måste byggas tillsammans!

Silvermedaljen, en hedersutmärkelse, delade universitetet i år ut till två personer som på helt olika sätt har bidragit till universitetets framgång. Seniorprofessor Mikael Eriksson hedras för sina innovativa acceleratorlösningar på MAX IV. Dessa lösningar har gjort att MAX IV har världsledande teknik som kan ge helt nya vetenskapliga upptäckter och bidra till en omfattande industrianvändning.

Tidigare styrelseordförande Margot Wallström tilldelades också silvermedalj. Hon lämnade sitt ordförandeskap för att bli utrikesminister och först nu har vi haft möjlighet att på riktigt tacka för hennes insatser och det lyhörda och eftertänksamma ledarskap som hon stod för.

Högsta kvalitet i forskning och utbildning är prioriterade områden i den strategiska planen. Lärares pedagogiska skicklighet är en nyckel till att uppnå högsta kvalitet i utbildningen och i år tilldelades universitetsadjunkt Sandra Nilsson, Institutionen för datavetenskap, Studenternas pris för utmärkta lärarinsatser inom undervisningen.

Men lärare står bara för den ena delen utbildningskvaliteten – studenterna står för den andra. Under en årshögtid ska givetvis också goda studieinsatser hedras och i år tilldelades student Elin Krook stipendium.
Kärnverksamheterna – forskning och utbildning – kräver professionellt administrativt stöd. Lunds universitets administrativa pris har i år tilldelats forskningshandläggare Sophie Hydén Picasso vid sektionen Forskning, samverkan och innovation samt studievägledare och biträdande studierektor Lena Rolén vid Institutionen for strategisk kommunikation.

Ett stort tack alla ni som hedrades och prisades för era fina insatser, och till alla medarbetare, studenter och vänner som tillsammans bidrar till Lunds universitets framgång!

Torbjörn

03 februari, 2020

Inlägget postades i

Allmänt