Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Linnémiljöerna bjöd på sina framgångskoncept

Igår kväll träffade vi våra Linnémiljöer. En del av Linnéprojekten, de som fick bidrag 2006, löper ut i år, andra löper ut om två år och vi i ledningsgruppen ville både visa dem vår stora uppskattning och höra vad forskargrupperna har fått för erfarenheter under åren, vilka lärdomar vi kan dra och vilka framgångsfaktorer de har identifierat.

En framgångsfaktor som miljöerna delade med sig av, var inte helt oväntat det tvärdisciplinära arbetssättet. Miljöerna påpekade att en stor vinst var att de fick träffa och prata med personer från olika delar av universitetet. De hade också märkt en attitydförändring i samband med att Linnémiljöerna utlystes – helt plötsligt var det en konkurrensfördel och inte en nackdel att öppna upp för tvärvetenskapen.

Den långsiktiga finansieringen lyftes också upp som betydelsefull och vi behöver nu diskutera vidare hur vi kan se till att få långsiktighet på alla nivåer, från regeringens budgetarbete och ända ner till institutionsnivå. Med en total omsättning på 7,5 miljarder kronor är det inte en omöjlighet för universitetet att skapa långsiktighet.

Betydelsen av att kunna skapa gemensam infrastruktur lyftes också upp som en framgångsfaktor.

Gårdagens diskussion stärker mig och de andra i ledningsgruppen i vår uppfattning om att det interdisciplinära samarbetet är viktigt. Vi kommer att markera detta i den strategiska planen inte minst.

Torbjörn

01 april, 2016

Inlägget postades i

Allmänt