Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vi ska bli bättre på innovation och samverkan samt på att bjuda in kvinnor

I helgen skrev Sydsvenskans Thomas Frostberg om vårt förändringsarbete med innovation och samverkan. Vicerektor Bo Ahrén har presenterat rapporten i organisationen och där har den fått stort stöd, inte minst bland dekanerna. Dock återstår en del arbete innan vi har fått alla förändringar på plats.

Tanken är självklart inte att avveckla eller försämra innovationsverksamheten, vilket man kan få intrycket av i Sydsvenskan, utan tvärtom vill vi vässa det, och för att kunna göra det behöver arbetet förankras tydligare i organisationen och på fakultetsnivå där forskarna och studenterna finns. Jag ser fram emot att driva och följa detta utvecklingsarbete!

Frostberg nämner också näringslivsrådet som vi startat. De som bjudits in till det första näringslivsrådet den 17 november är representanter ur det regionala näringslivets ledningar. Frostberg tar dock upp en viktig diskussion – den om fördelningen mellan män och kvinnor som bjudits in. Vi har haft den diskussionen internt när vi skulle ta fram namn till inbjudningarna och får medge att det varit svårare att hitta kvinnor på ledande positioner än män.

Om vi ska vara självkritiska, och det finns det all anledning att vara, kan vi säga att vi misslyckats och inte ansträngt oss tillräckligt. Det kan också bero på att kvinnor är underrepresenterade på VD-nivå i den del av näringslivet som vi bjudit in till den 17 november då mötet ska handla om MAX IV och ESS.

Det är oerhört viktigt att vi alltid för den här diskussionen och därför är det välkommet att Frostberg nu gör ett upprop bland Sydsvenskans läsare – att föreslå namn som kan användas i råd, styrelser och som moderatorer m.m, inte bara för universitetets räkning utan för alla verksamheter. Vi kommer att titta extra noga på fördelningen mellan män och kvinnor och även åldersfördelning i fortsatta diskussioner kring kommande möten i näringslivsrådet och ta en runda till i tankearbetet inför den 17 november. Det finns plats för fler! Tanken är också att rådets medlemmar ska variera beroende på ämne så representationen är inte huggen i sten.
Torbjörn

25 oktober, 2015

Inlägget postades i

Allmänt