maj 2019

KAW ger fin skjuts åt jämställdheten på lärosätena

En av våra stora finansiärer, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW, har annonserat ett nytt beslut som jag tycker är alldeles lysande. Eftersom det råder dålig könsbalans i KAW:s projektanslag – forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott – tar de nu ett nytt grepp för att korrigera obalansen. I snitt … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för KAW ger fin skjuts åt jämställdheten på lärosätena

Storsatsningar ska hamna där möjligheterna till excellens är störst

Lunds universitet har genom åren varit synnerligen framgångsrika i att attrahera anslag till stora, tvärvetenskapliga miljöer såsom Linnémiljöer och Strategiska forskningsområden, SFO:er. SFO:erna beslutades av regeringen 2009. Satsningen innebar att ett antal svenska forskningsområden som bedömdes ligga i den internationella forskningsfronten eller ha potential att nå dit skulle tilldelas medel. Lunds universitet får runt 190 miljoner kronor årligen för de … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Storsatsningar ska hamna där möjligheterna till excellens är störst

En helg att fira forskning och rösträtt

Detta veckoslut är speciellt för universitetet av flera anledningar. Idag är det dags för doktorspromotion och de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid Lunds universitet firas. Promotionen är den högtidligaste ceremonin vi har för att hylla forskningen vid Lunds universitet. På söndag inträffar ytterligare en händelse som är mycket viktig för universitetets … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för En helg att fira forskning och rösträtt

Lunds universitets studenter får arbete efter examen

Högre utbildning hamnar ofta i fokus – inte minst när man pratar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder, matchningsproblem mellan utbildning och arbete eller industrins behov av fortbildning när ny teknologi tagit plats eller andra förändringar gjort att stora omställningar i verksamheten behövs. Kraven som ställs på universiteten och högskolorna från statsmakten och näringsliv är att de inte bara ska utbilda för framtidens … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Lunds universitets studenter får arbete efter examen

Ministerbesök med excellens, bredd, internationalisering och studenter

I år har vi haft ett speciellt siste april i Lund eftersom vi kunde välkomna forsknings- och högre utbildningsminister Matilda Ernkrans hit och visa henne en del av universitetets fantastiska innehåll. Gårdagens program var en blandning av bredd och spets då vi visade två nationella infrastrukturer som båda är excellenta men inom vitt skilda områden – ett inom humaniora, Humanistlaboratoriet, … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Ministerbesök med excellens, bredd, internationalisering och studenter