Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Sida 1 / 1

27 oktober, 2017 | TvS

Omvärldsanalys för framtidens utmaningar

Omvärlden är i ständig förändring och det verkar bara gå snabbare och snabbare. Globaliseringens effekter och den tekniska utvecklingen gör att vi måste hålla …
  • Allmänt
0 Kommentarer
17 oktober, 2017 | TvS

Öppenhet eller slutenhet – vilken är vägen framåt?

Det är viktigt att fundera över universitetets öppenhet respektive slutenhet gentemot omvärlden. Öppenhet genomlyser alla de prioriterade områden som vi har satt i den …
  • Allmänt
0 Kommentarer
07 oktober, 2017 | TvS

Skilj på vägen och målet

Det finns två saker som är viktiga på en resa. Målet och vägen dit. Jag tycker nu det finns anledning för mig att reflektera …
  • Allmänt
0 Kommentarer