Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Sida 1 / 1

28 juni, 2017 | TvS

På spaning efter det ramprogram som kommer

Jag är nu i Bryssel för att delta i ett möte med bland annat svenska universitetsrektorer, EU-parlamentariker, råden i Sveriges ständiga representation i EU, …
  • Allmänt
0 Kommentarer
16 juni, 2017 | TvS

Förändringar i ledning och styrelse

Idag har det varit styrelsemöte och det är alltid roligt att introducera nya ledamöter till verksamheten. Det blev klart att Anna Stellinger går in …
  • Allmänt
0 Kommentarer
08 juni, 2017 | TvS

Sex samverkansteman har fått medel

Det är riktigt roligt att vi idag har fattat beslut om vilka sex teman som har fått medel för tematiska samverkansinitiativ. Projekten får 500 …
  • Allmänt
0 Kommentarer