Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Sida 1 / 1

12 oktober, 2015 | TvS

Öppenheten är lika unik som den är skör

Under söndagsnatten fattade jag som myndighetschef beslut om att stänga ner universitetet efter att det förekommit ett förtäckt hot om våldsdåd riktat mot universitetets …
  • Allmänt
0 Kommentarer
08 oktober, 2015 | TvS

Vi vässar forskning, samverkan och innovation

Ledningen har under den senaste tiden inventerat en del verksamheter inom Förvaltningen. I mitten på oktober kommer vicerektor Bo Ahrén att presentera ett förslag …
  • Allmänt
0 Kommentarer
01 oktober, 2015 | TvS

Utblickar och inblickar i EU

Jag befinner mig just nu i Bryssel, tillsammans med övriga universitetsledningen, dekanerna samt sektions- och kanslichefer. Här passar vi på att under två dagar …
  • Allmänt
0 Kommentarer