oktober 2015

Vi ska bli bättre på innovation och samverkan samt på att bjuda in kvinnor

I helgen skrev Sydsvenskans Thomas Frostberg om vårt förändringsarbete med innovation och samverkan. Vicerektor Bo Ahrén har presenterat rapporten i organisationen och där har den fått stort stöd, inte minst bland dekanerna. Dock återstår en del arbete innan vi har fått alla förändringar på plats. Tanken är självklart inte att avveckla eller försämra innovationsverksamheten, vilket man kan få intrycket av … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Vi ska bli bättre på innovation och samverkan samt på att bjuda in kvinnor

Näringslivsrådet – ett sätt att ta vara på en historisk möjlighet

Jag har tidigare skrivit här i bloggen om att vi ser över hur vi kan vässa arbetet med innovation och samverkan. En del i det arbetet innebär att se över stödverksamheten inom nämnda områden. En annan del är att stärka banden till näringslivet och vicerektor Bo Ahrén har arbetat aktivt med dessa frågor under året. Jag har också mellan varven … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Näringslivsrådet – ett sätt att ta vara på en historisk möjlighet

Öppenheten är lika unik som den är skör

Under söndagsnatten fattade jag som myndighetschef beslut om att stänga ner universitetet efter att det förekommit ett förtäckt hot om våldsdåd riktat mot universitetets verksamhet. Det har på många sätt varit en annorlunda måndag och vi har löpande behövt fatta beslut om hur vi ska fortsätta agera. Att vi nu på eftermiddagen kan öppna verksamheten igen är en stor lättnad … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Öppenheten är lika unik som den är skör

Vi vässar forskning, samverkan och innovation

Ledningen har under den senaste tiden inventerat en del verksamheter inom Förvaltningen. I mitten på oktober kommer vicerektor Bo Ahrén att presentera ett förslag på hur vi ska stärka universitetets stödverksamheter inom forskning, samverkan och innovation (som drivs inom sektionen FSI.) Läs utredningen här Den här sektionen bedriver en mycket viktig verksamhet för universitetet och vi ser att behovet av … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Vi vässar forskning, samverkan och innovation

Vi tittar i kristallkulan och vill påverka vår framtid

Du är på ett internationellt möte om tio år och säger att du är från Lunds universitet. Vad hoppas du att man säger då? Den frågan fick vi i alla som är med på resan här i Belgien; ledningsgrupp, dekaner, kansli- och sektionschefer under ett internt arbetsmöte på torsdagen. Vicerektor Bo Ahrén är nämligen i full gång med att leda … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Vi tittar i kristallkulan och vill påverka vår framtid

Utblickar och inblickar i EU

Jag befinner mig just nu i Bryssel, tillsammans med övriga universitetsledningen, dekanerna samt sektions- och kanslichefer. Här passar vi på att under två dagar med ett digert program  lära känna EU och politiken inifrån. EU:s ramprogram har under mer än ett decennium varit universitetets andra största finansiär efter Vetenskapsrådet (VR). De årliga EU-bidragen har legat på runt 220 miljoner kronor … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Utblickar och inblickar i EU