april 2015

Fortsatt stöd för strategiska forskningsområden enligt förslag

Idag publiceras utvärderingen av alla strategiska forskningsområden (SFO) i Sverige. För vår del är vi verksamma i tolv av de finansierade projekten som löper under 2009-2015. Vi står också som huvudman för nio av de strategiska forskningssatsningarna och har fått cirka 715 miljoner i anslag för att bygga upp världsledande forskning som är tanken med SFO-satsningen. Läs mer om LU:s strategiska forskningsområden här. … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Fortsatt stöd för strategiska forskningsområden enligt förslag

Stärk industrin kring smarta material

Den senaste tiden har jag träffat, pratat med och lyssnat till flera representanter inom politik och näringsliv samt kollegor i högskolesektorn. Senast under ett just nu pågående internationellt möte på Max IV mellan representanter från akademi och näringsliv. Jag har vid dessa möten fått mycket positiv feedback på mina tankar kring att stärka svensk industri inom smarta material och vad … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Stärk industrin kring smarta material

Sammanhållning nyckeln för Universitetssjukhusens framgång och konkurrenskraft

Sjukhusledningen vid Skånes universitetssjukhus presenterade för ett par veckor sedan hur ett nytt Universitetssjukhus i Skåne skulle kunna se ut. Reaktionerna på förslaget – att låta Malmö och Lund vara närsjukhus och låta högspecialiserad vård flytta till ett nytt sjukhus  – har inte låtit vänta på sig. Idag ger även vi i universitetsledningen tillsammans med Medicinska fakultetens ledning oss in i debatten genom en debattartikel i Sydsvenskan. Vi … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Sammanhållning nyckeln för Universitetssjukhusens framgång och konkurrenskraft

“Va’ ska det vara bra för?”

”Va’ ska det vara bra för?” frågade min gamla mor mig när jag berättade om min forskning. Jag lyckades aldrig ge ett svar som hon var nöjd med. Häromdagen blev jag påmind om denna fråga då jag medverkade vid ett SOLLUX-seminarium . Jag var inbjuden för att samtala om nutid och framtid för de humanistiska och teologiska fakulteterna då en … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för “Va’ ska det vara bra för?”

Fyra områden för att stärka Skåne som mobilregion

Idag har jag undertecknat en debattartikel på Sydsvenskans Aktuella frågor  tillsammans med kollegan Stefan Bengtsson på Malmö högskola samt Anders Almgren, kommunstyrelseordförande i Lund, Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelseordförande i Malmö samt Henrik Fritzon, ordförande i regionstyrelsen, med anledning av varslen som varit inom telekombranschen under våren. Vi har bland annat i Firs, Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, diskuterat vad som … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Fyra områden för att stärka Skåne som mobilregion

Våren är här och därmed proppen

Idag har regeringen presenterat vårpropositionen och vårändringspropositionen och det som tidigare aviserats i budgetpropositionen föreslås återigen för beslut till riksdagen. Det innebär att satsningen på 5 000 nya platser 2015 åter lyfts fram och att satsningen ska öka till drygt 14 000 nya platser i Sverige de kommande åren. Fler platser är väldigt viktigt för oss som idag överproducerar med 2000 nya … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Våren är här och därmed proppen

Donationsförvaltningen kombinerar avkastning och hållbarhet

I veckan har jag och donationschef Klemens Ganslandt träffat Lisa Brand och Anna Ek från Fossil Free, en organisation som uppvaktar Universitetsstyrelsen och Donationsstyrelsen med jämna mellanrum med krav på att vår donationsförvaltning inte ska investera i fonder som innehåller företag inom t.ex. gas- och oljeindustrin. Ambitionen bakom Fossil Free är mycket lovvärd och vi hade en verkligt bra diskussion. Klimatfrågan är dock inte enkel och det finns flera sätt för Lunds universitet att kunna ta ansvar i frågan – … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Donationsförvaltningen kombinerar avkastning och hållbarhet

Regeringens nya forskningsberedning

Mats Benner, Ingalill Rahm Hallberg, Henrik Smith, Sylvia Schwaag Serger och Christian Stråhlman är de nya ledamöterna från Lunds universitet som tillsammans med 12 representanter från andra lärosäten kommer att ingå regeringens forskningsberedning. Forskningsberedningen blir ett forum för Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, att diskutera utformningen av de förslag och prioriteringar som regeringen kommer gå fram … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Regeringens nya forskningsberedning

Viktigt att värna det breda universitetet

Under ett par veckor nu går vi igenom budgeten tillsammans med alla fakulteter. Kanske är det just i dessa budgetdialoger som det blir som tydligast att LU är ett brett universitet och att fakulteterna har helt olika förutsättningar vad gäller att bedriva utbildning och forskning. Å ena sidan har vi, t.ex., Medicinska fakulteten vars anslag till största del består av … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Viktigt att värna det breda universitetet