Eva Wiberg tackat ja som rektor på Göteborgs universitet

Stort grattis säger jag till prorektor Eva Wiberg! Efter att styrelsen på Göteborgs universitet nu har erbjudit henne jobbet som ny rektor från och med juli i år har Eva Wiberg tackat ja.

Stort grattis även till Göteborgs universitet och till högskolesektorn i stort som i Eva Wiberg får en mycket kompetent och erfaren rektor.

Det är andra gången som en prorektor Eva vid Lunds universitet får en rektorstjänst på ett av Sveriges stora universitet. Eva Åkesson gick till Uppsala för fem år sedan och nu Eva Wiberg! Det är nästan så man kan hävda att Lunds universitet nu har två campus norr om Skåne – ett i Uppsala och ett i Göteborg.

Eva Wiberg har haft en enorm betydelse för utvecklingen av universitetet, inte minst inom sina särskilda områden internationalisering och utbildning. Hon har också varit en mycket viktig person för mig och kollegorna som kom in 2015 med sin, redan då, gedigna erfarenhet av att sitta i ledningen för Lunds universitet. Nu påbörjas direkt prorektorsprocessen att ta fram Evas efterträdare.

Lycka till Eva!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Eva Wiberg tackat ja som rektor på Göteborgs universitet

Massor av festligheter i helgen – Skissernas återinvigs

I helgen blir det stor fest, inte bara med anledning av att det är vår årshögtid, Karldagen, och vi firar med jubileumshögtid för inbjudna vänner bl.a inom sektorn och med högtidligt besök av Kungen.

I helgen kommer vi också att fira återinvigningen av Skissernas museum som har genomgått ett omfattande förnyelsearbete och som har fått en ny tillbyggnad med entré, museibutik och restaurang. Dessutom har den tidigare innergården byggts om till ett stort öppet rum för kreativa möten, Birgit Rausings sal.

Vi har stora kulturella skatter i våra museer och det är därför oerhört roligt att Skissernas museum nu får ännu större och bättre möjligheter att ta emot besökare, inte minst tack vare donationer.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Massor av festligheter i helgen – Skissernas återinvigs

Nu utlyser vi medel för tematiska samverkansinitiativ

Jag är riktigt glad över att samverkansrådet (som leds av vicerektor Bo Ahrén) nu kan presentera en utlysning med gemensamma medel för att stärka vårt samverkansarbete. Satsningen går ut på att etablera nya miljöer för att lösa centrala samhällsutmaningar och miljöerna ska vara tvärvetenskapliga med samarbete utanför akademin.
Det finns utrymme för sex teman under tre år med möjlighet till förlängning i två år. Maximalt kan man få 500 000 kronor om året. Sista ansökningsdag är den 1 april i år och temat/temana kan starta hösten 2017.

Jag menar att den här modellen, där initiativ till nya tvärvetenskapliga samarbeten och frågeställningar som kommer från forskarna själva, har stora möjligheter att bli bärkraftiga och långsiktiga forskningsmiljöer. Här kommer inga färdiga direktiv uppifrån på vad som ska beforskas eller samverkas kring och på vilket sätt – såsom vi har blivit vana vid att se vår verksamhet styras allt mer. I stället avsätter vi medel för att kunna stimulera ett initiativ utifrån forskarnas och deras externa samverkanspartners perspektiv och idéer. Tanken är att det skapas nya plattformar där forskare möter externa partners och att detta samarbete leder till nya projekt och anslag. Kanske kan något eller flera av de teman som startar bli något av morgondagens stora miljöer eller centrum.

Alla möjliga områden kan vara aktuella, inriktningen ligger på att lösa samhällsutmaningar inom områden där Lunds universitet har etablerad forskning som kan leda till genombrott. Det ska bli mycket spännande att se vad ansökningarna kommer att innehålla!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Nu utlyser vi medel för tematiska samverkansinitiativ

Trippel samverkan kring livsvetenskaper – Medicon Village-avtal klart

Idag har jag, Göran Grosskopf, ordförande i  Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande samt Henrik Fritzon på Region Skåne undertecknat ett konsortialavtal som tydliggör och formaliserar det triple helix-samarbete som vi tillsammans startade i samband med att Medicon Village etablerades.

Även om vi har samverkat sedan flera år tillbaka är det viktigt att vi har fått detta strategiska ramavtal på plats. Dels visar det tydligt vad tre starka parter kan åstadkomma gemensamt för att driva utvecklingen framåt. Dels slår det fast betydelsen av triple helix, där forskning, näringsliv, hälso- och sjukvård måste samverka för att kunna möta våra stora samhällsutmaningar och för att skapa tillväxt.

Det är också roligt att vi har kunnat underteckna avtalet på dagen då Medicon Village firar femårsjubileum!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Trippel samverkan kring livsvetenskaper – Medicon Village-avtal klart

Lärarförslagsnämnderna inspirerar i sitt tänk kring jämställdhet

Just nu träffar jag ledningarna för alla fakulteters lärarförslagsnämnder för att diskutera hur man kan arbeta med rekrytering, framförallt ur ett jämställdhetsperspektiv. Anna Maria Drake (ordförande i universitetets ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling) samt personalkonsult Lena Lindell deltar i samtalen som är en del i jämställdhetsprojektet. Vår styrelse satte som mål förra året att minst 40 procent ska vara kvinnor av de professorer som anställs fram till 2020.

För mig har det varit väldigt inspirerande att höra hur långt man har kommit i sitt tänk på fakulteterna och hur aktivt man arbetar med frågan kring jämställdhet. Det finns en stor medvetenhet om hur t.ex. manliga strukturer kan gynna män och flera tankar kring hur man kan öka antalet sökande av underrepresenterat kön.

Fakulteterna arbetar med olika modeller när de ska anställa lärare. En del ber sakkunniga att rangordna de högst meriterade sökande och andra ber de sakkunniga identifiera en tätgrupp utan inbördes rangordning. Det finns fördelar med båda systemen. En tätgrupp ger naturligtvis lärarförslagsnämnderna större handlingsutrymme. Alla i tätgruppen blir intervjuade och lärarförslagsnämnden får då möjlighet att lyfta fram de kvaliteter som framkommer vid intervjuerna och som kan vara extra bra egenskaper för en tjänst.

Vi ser också att andelen kvinnor är högre bland de som befordras till professorer än bland de som rekryteras. Orsakerna till detta kan diskuteras.

Jämställdhetsarbetet är en av universitetsledningens högprioriterade frågor och i maj ska vi lämna en plan till regeringen över hur arbetet med jämställdhetsintegreringen ska läggas upp. Jag ser en stor vilja och mycket kunskap kring frågan på fakulteterna och det känns riktigt roligt att det är så bra fart på arbetet!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Lärarförslagsnämnderna inspirerar i sitt tänk kring jämställdhet

Tack för året som gått – vi är redo att möta framtiden

Nu återstår inte mycket av året och det är dags för mig att önska alla en riktigt god jul!

Året som gått har varit ovanligt. Vi verkar ha gått in i en ny era i världspolitiken och vi har en på många sätt oförutsägbar tid framför oss. Om nu framtid någonsin kan vara förutsägbar.

Även för universitetets del har 2016 varit ett ovanligt år, men desto mer intressant och roligt. Vi har haft invigning av MAX IV-anläggningen. Det har kommit en forskningsproposition och vi har satt såväl strategisk plan som forskningsstrategi. Dessutom har vi påbörjat jubileet som sträcker sig över hela nästa år.  Vi är redo att möta framtiden!

Så stort tack för året som gått, ha en riktigt god jul och gott nytt år! Vi ses 2017!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Tack för året som gått – vi är redo att möta framtiden

Historia, nutid och framtid hör ihop – Lunds universitet firar 350 år!

Nu dröjer det inte länge förrän året är slut och 350-årsjubileet börjar på riktigt!
På måndag den 19 december är det jubileumsyra i Universitetshuset och fest på kvällen för att inviga jubileumsåret. Jubileumsprogrammet, som sträcker sig över hela nästa år och in i 2018, är fullspäckat av aktiviteter – med allt från öppna föreläsningar och temaveckor till konserter och kulturevenemang.  Vi kan räkna med att 2017 blir ett händelserikt år!
Redan under hösten har vi startat firandet så smått, inte minst med att lansera boken ”Lunds universitet under 350 år” och jubileumsfrimärkena.

Jubileumsåret är ett utmärkt tillfälle att se vilken fantastisk utveckling som universitetet har genomgått under århundradena. Det är också ett tillfälle att känna stolthet och få visa upp allt det som gör oss till ett av världens ledande universitet idag. Men ett jubileumsår ger oss också tillfälle att stanna upp och fundera på hur vi ska utvecklas i framtiden. Det råkade bli en slump att vår nya strategiska plan för de kommande tio åren sammanfaller med jubileumsåret 2017. Men historia och framtid hör ihop. Panta rei. Allt är i rörelse.

Jag önskar alla varmt välkomna till Lunds universitet under 2017 – framtida och nuvarande studenter, alumner, samarbetspartners, Lundabor, ja, vem det än må vara som har intresse av forskning och utbildning. Jag hoppas att vi ses under något eller flera av evenemangen!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Historia, nutid och framtid hör ihop – Lunds universitet firar 350 år!

Nobelfesten är en hyllning till fri forskning

Nyss hemkommen från Nobelfestligheterna finns det en del att fundera kring. Det som slog mig när jag satt och lyssnade på Nobelpristagarnas tal är att festen inte bara är en hyllning till forskning och forskningsframsteg – utan en hyllning till den fria forskningen. Penicillinet och röntgen – inget av det hade kommit till utan nyfikenhetsforskning och fri grundforskning. Likadant är det med t.ex årets pris i kemi. Forskarna har utvecklat molekyler vars rörelser går att kontrollera och genom att man tillför energi till dem så kan molekylerna utföra ett arbete. Fantastiskt givetvis, men det ligger många års arbete bakom framgången och den har krävt hundratals människor och samarbeten världen över. Och kanske det viktigaste av allt: forskningen har varit fri: Fraser Stoddart, en av de tre kemipristagarna sade i sitt tal: ”Vår forskning har utförts utan förutfattade meningar och inte erkänt några gränser”.

Bob Dylan, som själv inte medverkade, spred i det tal som blev uppläst lite av samma tanke. ”Jag har aldrig ställt mig frågan om det här är litteratur”. Drivkraften är inte ett Nobelpris – vare sig för forskare eller författare. För Nobelpris kommer inte på beställning.

Jag är orolig för att akademins kompetens och strukturer som möjliggör just den fria forskningen, och släpper loss nyfikenhet och drivkrafter samt tillåter omvägar och okända mål, håller på att utarmas. Det är variationen i alla olika idéer (mer eller mindre fruktbara) som de nyfikna och autonoma forskarna följer upp och beforskar som skapar de stora, och oförutsägbara, genombrotten. Vi måste bevara potentialen och långsiktigheten i denna uppsjö av vetenskaplig variation. Forskningsframsteg kommer inte på beställning, vare sig från politiker eller näringsliv. Vi behöver slå vakt om vårt arbetssätt, vi behöver slå vakt om vår autonomi. Den dagen då vår forskning har som mål att stödja kortsiktiga politiska agendor eller förse näringslivet med nya lönsamma uppfinningar, ja den dagen har vi förlorat den viktigaste förutsättningen för nya vetenskapliga genombrott, nämligen den mångfald av ny kunskap som den fria forskningen skapar.

Torbjörn

 

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Nobelfesten är en hyllning till fri forskning

Framtiden är här – den strategiska planen har klubbats av styrelsen

Idag har Universitetsstyrelsen klubbat vår strategiska plan för de kommande tio åren.
Vi har utkristalliserat ett antal prioriterade områden:
•    Utbildning och forskning ska vara sammanflätade i syfte att nå högsta kvalitet
•    Vi ska stimulera aktiva samarbeten för att lösa samhällsutmaningarna
•    Vi ska fortsätta att utveckla universitetet internationellt
•    Ett utvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer
•    Studenter, medarbetare och besökare ska erbjudas attraktiva miljöer
•    Potentialen i MAX IV och ESS ska nyttjas maximalt

Och visionen? ”Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor”. Den har vi behållit – ständigt aktuell som den är!

När nu planen är tagen kommer den att följas av ett antal handlingsplaner som varje fakultet ansvarar för. Vi kommer också att stämma av planen med jämna mellanrum för att se hur arbetet fortskrider eller om nya eller andra behov tillkommer. Den strategiska planen kommer också att utgöra en viktig grund vid arbetet med kommande verksamhetsplaner och budgetar.

Att ta fram planen har varit en lång process som vicerektor Bo Ahrén har lett men planen hade inte varit möjlig att ta fram utan allt engagemang från medarbetare och studenter som har deltagit, kommit med idéer och gett synpunkter på innehåll och den riktning som universitetet ska ta framöver. Stort tack till alla för detta engagemang! Planen i sin helhet kommer att distribueras efter att den är tryckt och färdig.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Framtiden är här – den strategiska planen har klubbats av styrelsen

Mänskliga rättigheter – ett ämne som kräver tvärvetenskap

Idag lanseras ett nytt samarbete mellan Raoul Wallenberginstitutet och Lunds universitet inom mänskliga rättigheter. Om vi blickar ut i världen (och i Sverige med för den delen) ser vi att det finns stora behov av att forska och sprida kunskap kring ämnet – mänskliga rättigheter är långt ifrån en självklarhet för många människor. Det nya navet som utgör samarbetet gör det också tydligt att mänskliga rättigheter spänner över ett stort antal ämnen – från medicin till filosofi. Jag har sagt det förut men det är värt att upprepa: det är universitetets ämnesbredd och tvärdisciplin som gör att vi har möjlighet att ta oss an de stora samhällsutmaningar som vi står inför. Genom att virtuellt samla forskare med närliggande intressen men med olika ämnesbakgrund kan man skapa nya infallsvinklar på ämnesövergripande forskningsfrågor.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Mänskliga rättigheter – ett ämne som kräver tvärvetenskap