Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Näringslivsrådet – ett sätt att ta vara på en historisk möjlighet

Jag har tidigare skrivit här i bloggen om att vi ser över hur vi kan vässa arbetet med innovation och samverkan. En del i det arbetet innebär att se över stödverksamheten inom nämnda områden. En annan del är att stärka banden till näringslivet och vicerektor Bo Ahrén har arbetat aktivt med dessa frågor under året.

Jag har också mellan varven nämnt att vi ska starta ett näringslivsråd. Till det första näringslivsrådet den 17 november har ett 20-tal företrädare på ledande befattningar inom det regionala näringslivet bjudits in på temat MAX IV och innovationsprocessen. Tanken är att ämnena för diskussionerna i rådet ska variera och därmed kan också representanterna som bjuds in variera. Universitetets representanter är rektor och vicerektor från universitetsledningen, rektorerna för LTH och Ekonomihögskolan samt universitetets innovationsdirektör.

Jag ser flera fördelar med ett dialogforum som detta. Dels får vi externa idéer och feedback på vår verksamhet och inriktningen på den. Samtidigt får näringslivet en naturlig ingång till universitetsledningen. Denna ingång är kanske särskilt viktig för de regionala utvecklingsfrågorna, vi ser ju allt mer hur samverkan behövs i förändringstider, till exempel när branscher försvinner eller tillkommer.

Ett ytterst viktigt arbete för universitetet de kommande åren är att etablera MAX IV och ESS så att inte bara forskarsamhället utan även näringslivet kan dra bästa möjliga nytta av anläggningarna. Rätt nyttjade ger de unika möjligheter för svensk industri att utveckla lönsamma innovationer inom material och livsvetenskaper. Vi har just nu en historisk möjlighet, och det är ingen överdrift, att kunna skapa tillväxt i regionen. Vi får inte slarva bort den och därför är det viktigt att näringslivet i regionen hålls informerad om de möjligheter som ligger i anläggningarna.

Jag ser verkligen fram emot att få starta arbetet i det nya näringslivsrådet och jag kommer att återkomma om detta framöver.

Torbjörn

23 oktober, 2015

Inlägget postades i

Okategoriserade