Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Löfte om långsiktighet förbyttes till ryckighet

Nu har regeringen presenterat sin budget, den första efter Decemberöverenskommelsen. Jag har ännu inte hunnit smälta fullt ut vad den innebär för Lunds universitet eller för sektorn i stort och vi kommer att diskutera den i olika grupperingar under veckan. Budgetpropositionen för 2016 är fokuserad på jobb, skola, klimat.

För vår del kan vi konstatera att regeringen har ändrat tidigare angivna planeringsförutsättningar. Trots att departementet talat om behovet av långsiktighet och stabilitet ser vi här tvärtom att förutsättningarna ändras utan förvarning. Jag tänker främst på den kvalitetssatsning på sammanlagt 250 miljoner under 2015 och 2016 som tidigare aviserats som höjd prislapp till områdena HT, S, J och lärarutbildningen. Av dessa kommer 17 miljoner kronor att hamna hos oss 2016 vilket givetvis är trevligt. Överraskningen och det stora problemet är att dessa medel endast finns anslagna till 2018 och därefter ska satsningen utvärderas. Det vi behöver är rejäla och stabila höjningar till grundutbildningen, inte tillfälliga satsningar.  Vem som helst förstår nog hur svårt det kommer att bli att genomföra ett kortsiktigt kvalitetsarbete, som dessutom ska hinna utvärderas, inom loppet av ett par år.

Jag är också förvånad över att regeringen har ändrat inriktningen på förstärkningen av forskningsanslagen som utlovades i den senaste forskningspropositionen. Vi hade räknat med att få cirka 42,5 miljoner kronor av de totalt 300 miljoner kronorna som utlovats men regeringen har valt att satsa en stor del av de extra pengarna på högskolor och nya universitet och inte i så stor utsträckning som vi trott på de stora universiteten. Det är förvisso en mycket bra satsning, de små högskolorna och nya universiteten behöver sin förstärkning men den nya inriktningen på hur pengarna ska fördelas har gjort att vi minst sagt är tagna på sängen. Vi får 17,3 miljoner kronor istället för de drygt 42 miljoner som vi räknat med och redan haft en plan för hur de skulle fördelas på universitetet. Det är oroande och motsägelsefullt att regeringen – som talar sig varm för långsiktighet och till och med vill att den kommande forskningspropositionen ska ha ett tioårsperspektiv – samtidigt helt ändrar förutsättningarna för oss utan förvarning.

En intressant punkt i budgeten är ”Bättre mottagande och snabbare etablering” som innebär att regeringen anslår runt 600 miljoner kronor under en fyraårsperiod till kompletterande utbildningar. I denna satsning ska man få in akademiker med utländsk utbildning på den svenska arbetsmarknaden snabbare än idag genom att t.ex validera deras utbildningar och vid behov även komplettera utbildningarna. Det är en mycket bra satsning för Sverige, inte minst i dagsläget då mycket kompetens kommer till vårt land men som p.g.a att examen inte kan valideras och kompletteras snabbt hamnar personerna utanför en arbetsmarknad som behöver dem. Vi ska absolut se på vilket sätt vi kan ta del av denna satsning!

Lika mycket som man ska titta på vad som står i budgetpropositionen, lika mycket ska man se vad som inte står där. Den tidigare aviserade höjningen av studielånet (framför allt bidraget) finns inte med och jag är givetvis mycket besviken på att den viktiga och välbehövliga höjningen uteblev.
Torbjörn

22 september, 2015

Inlägget postades i

Okategoriserade